Ý nghĩa của từ Nội xâm là gì:
Nội xâm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nội xâm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nội xâm mình

1

0   0

Nội xâm


lực lượng phản động, tiêu cực trong nước đang phá hoại, làm suy yếu đất nước, được coi là nguy hiểm như một thứ giặc nạn nội x&aci [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Nội xâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nội ô Nội tộc >>