Ý nghĩa của từ Nội tỉnh là gì:
Nội tỉnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nội tỉnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nội tỉnh mình

1

0   0

Nội tỉnh


khu vực bên trong tỉnh; phân biệt với ngoại tỉnh bến xe nội tỉnh cước điện thoại nội tỉnh
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Nội tỉnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nội tộc Nội tệ >>