Ý nghĩa của từ Minh Kiệt là gì:
Minh Kiệt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Minh Kiệt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minh Kiệt mình

1

9   3

Minh Kiệt


"Minh Kiệt" có nghĩa là thông minh kiệt xuất.
+, "Minh": thông minh, minh mẫn, sáng suốt,...
+. "Kiệt": tài giỏi (hơn hẳn so với người thường), Vd: kiệt xuất
Minh Kiệt là tên con trai thể hiện sự mong muốn của cha mẹ là khi con cái lớn lên sẽ luôn thông minh, học hành giỏi giang và thành đạt.
ThuyNguyen - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Minh Kiệt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hải Anh Hoài Thương >>