Ý nghĩa của từ MRO là gì:
MRO nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ MRO. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa MRO mình

1

0   0

MRO


 • redirect Mars Reconnaissance Orbiter
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  2

  0   0

  MRO


  Maintanance, Repair and Operation
  - Được sử dụng bởi một công ty để tạo ra một sản phẩm cuối cùng. MRO có thể bao gồm các phụ tùng, thiết bị như máy bơm và van, vật tư tiêu hao như vật tư làm sạch, vật tư bảo trì nhà máy như chất bôi trơn và các hoạt động đã hoàn thành để khôi phục hoặc duy trì hoạt động của thiết bị cần thiết. Bất cứ điều gì được sử dụng trong sản xuất, nhưng không được sử dụng, một sản phẩm cuối cùng có thể được coi là MRO.
  la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

  Thêm ý nghĩa của MRO
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Slobodan Milosevic Mya >>