Ý nghĩa của từ Mỹ Linh là gì:
Mỹ Linh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Mỹ Linh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mỹ Linh mình

1

0   0

Mỹ Linh


Thường là tên được đặt cho con gái ở Việt Nam.
Đây cũng là tên một trong 4 diva của làng nhac Việt Nam. Mỹ Linh kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân năm 1998. Rất nhiều bài hát của Mỹ Linh được nhiều thê hệ yêu thích.
thanhthu - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

0   0

Mỹ Linh


Mỹ Linh có thể là tên của một trong những nhân vật sau:
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Mỹ Linh


Mỹ Linh (sinh ngày 19 tháng 8 năm 1975) là một ca sĩ Việt Nam. Cô là một trong bốn giọng hát của phía Bắc được báo chí tôn xưng một cách không chính thức là Di [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Mỹ Linh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tuyết Nhi Hải Minh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa