Ý nghĩa của từ Lục quân Úc là gì:
Lục quân Úc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Lục quân Úc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lục quân Úc mình

1

0   0

Lục quân Úc


Thể loại:Quân đội Úc
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Lục quân Úc


Lục quân Úc là lực lượng chiến đấu trên bộ của Úc. Lục quân Úc là thành phần cấu thành nên Lực lượng Quốc phòng Úc cùng với Hải quân Hoàng gia Úc và [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Lục quân Úc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< HMS Audacious Federer >>