Ý nghĩa của từ Lưỡng cư là gì:
Lưỡng cư nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Lưỡng cư. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lưỡng cư mình

1

1   0

Lưỡng cư


(Ít dùng) như lưỡng thê ếch nhái là động vật lưỡng cư
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Lưỡng cư


 • REDIRECT Động vật lưỡng cư
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  3

  1   0

  Lưỡng cư


  lưỡng là hai. cư là ở. luõng cư là ở hai nơi trên cạn và dưới nước ám chỉ ếch nhái
  Ẩn danh - Ngày 14 tháng 4 năm 2020


  Thêm ý nghĩa của Lưỡng cư
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Lưỡng dụng Lưỡi dao cạo >>

  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa