Ý nghĩa của từ Lâm Gia Trang là gì:
Lâm Gia Trang nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Lâm Gia Trang Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lâm Gia Trang mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Lâm Gia Trang


1. nhà nghỉ, nhà trọ nơi hẹn hò quan hệ trai gái 2. gọi vui của quận Gia Lâm, được biết đến với dân địa phương là nơi tập trung nhà nghỉ, nhà trọ, thiên đường sung sướng cho các cặp trai gái
Nguồn: tudienlong.com
<< hàn xẻng Lão đại >>