Ý nghĩa của từ Kiểu dáng là gì:
Kiểu dáng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Kiểu dáng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiểu dáng mình

1

4   4

Kiểu dáng


Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới
lynnnn - Ngày 18 tháng 1 năm 2022

2

1   4

Kiểu dáng


hình dáng bên ngoài được làm theo một mẫu, một kiểu, phân biệt với các kiểu khác (nói khái quát) kiểu dáng trang nh&at [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   6

Kiểu dáng


Là những đường cắt, may tạo nên hình dáng cho bộ trang phục và tác động đến ngoại hình của người mặc.
Nguồn: zalora.vn

4

1   6

Kiểu dáng


Là những đường cắt, may tạo nên hình dáng cho bộ trang phục và tác động đến ngoại hình của người mặc.
Nguồn: anmacdep.com

Thêm ý nghĩa của Kiểu dáng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kiệm lời Kiểm định >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa