Ý nghĩa của từ Kiêng ăn là gì:
Kiêng ăn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kiêng ăn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiêng ăn mình

1

0   0

Kiêng ăn


Ăn rau,củ,quả hoặc ăn ít phần có chất béo lại.(Thường dùng cho người giảm cân,hoặc một số đạo dùng kiên ăn để cầu thần)
Nana - Ngày 25 tháng 6 năm 2021

2

0   0

Kiêng ăn


 • redirect Nhịn ăn
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Kiêng ăn
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Biến dưỡng Bellevue, Washington >>