Ý nghĩa của từ Kiêng ăn là gì:
Kiêng ăn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kiêng ăn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiêng ăn mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Kiêng ăn


Ăn rau,củ,quả hoặc ăn ít phần có chất béo lại.(Thường dùng cho người giảm cân,hoặc một số đạo dùng kiên ăn để cầu thần)
Nana - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021
<< Biến dưỡng Bellevue, Washington >>