Ý nghĩa của từ Kiêng ăn là gì:
Kiêng ăn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kiêng ăn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiêng ăn mình

1

3   1

Kiêng ăn


Ăn rau,củ,quả hoặc ăn ít phần có chất béo lại.(Thường dùng cho người giảm cân,hoặc một số đạo dùng kiên ăn để cầu thần)
Nana - Ngày 25 tháng 6 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Kiêng ăn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Biến dưỡng Bellevue, Washington >>