Ý nghĩa của từ Khánh Ngân là gì:
Khánh Ngân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Khánh Ngân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Khánh Ngân mình

1

2   0

Khánh Ngân


Đây là tên phổ biến đặt cho tên cho các bé gái ở Việt Nam:
Khánh: nhạc khí có hình bán nguyệt, làm bằng đá phiến, gõ thành tiếng.
Ngân: âm thanh vang kéo dài và xa.
Tên có ý nghĩa: là tiếng chung ngân vang.
thanhthanh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Khánh Ngân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ánh Dương Thanh Thúy >>