Ý nghĩa của từ Kachou là gì:
Kachou nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kachou Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kachou mình

1

0   0

Kachou


Chức (trưởng phòng, trưởng chi nhánh,giám đốc), cũng dùng để xưng hô. (3 người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời một công nhân viên - mối quan hệ đáng khai thác ^^) kobato:
Nguồn: tvmcomics.com.vn

Thêm ý nghĩa của Kachou
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< (o)nee-san Adefovir >>