Ý nghĩa của từ Kỷ vật,Kỉ vật là gì:
Kỷ vật,Kỉ vật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kỷ vật,Kỉ vật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kỷ vật,Kỉ vật mình

1

1   2

Kỷ vật,Kỉ vật


xem kỉ vật
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   5

Kỷ vật,Kỉ vật


Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ này, thì CHÚC MỪNG! Bạn là một trong những người cờ hó và khốn nạn nhất hành tinh. Còn nếu một người thân của bạn nhìn thấy một dong chữ ghi "Ý nghĩa", thì bạn ngu hơn họ!
Tiến Sĩ lol - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Kỷ vật,Kỉ vật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kỹ lưỡng,Kĩ lưỡng Kỷ yếu,Kỉ yếu >>