Ý nghĩa của từ JPY là gì:
JPY nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ JPY. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa JPY mình

1

0   0

JPY


Yên là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản (tiếng Nhật viết là 円 (En); tiếng Anh viết là Yen), có ký hiệu là ¥, và có mã là JPY trong bảng tiêu chuẩn ISO 4217. Yên trở thành đơn vị tiền tệ của Nhật Bản từ ngà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

JPY


Yên Nhật
Nguồn: nmd.vn

3

0   0

JPY


Yên Nhật
Nguồn: maxi-forex.com

4

0   0

JPY


Yên Nhật
Nguồn: thitruongngoaihoi.vn

Thêm ý nghĩa của JPY
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Yen Nhật TLA.JPG >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa