Ý nghĩa của từ Ivy league là gì:
Ivy league nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Ivy league. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ivy league mình

1

0   0

Ivy league


Cụm từ này nhằm nói đến nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Mỹ, và có thể coi là hàng đầu của thế giới. 8 trường này bao gồm: ĐH Havard, Yale, Dartmouth, Cornell, Princeton, Brown, Columbia, Pennsylvalnia.
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

0   0

Ivy league


Ivy League hay Liên đoàn Ivy là một liên đoàn thể thao bao gồm tám cơ sở giáo dục đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cụm từ này được sử dụng chính thức [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Ivy league


Chương trình thể thao của 8 trường đại học: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Princeton, Yale và đại học Pennsylvania.
Nguồn: aaevietnam.com

4

0   0

Ivy league


Danh từ: liên quan đến lĩnh vực thể thao
- Một nhóm gồm tám trường cao đẳng và đại học được kính trọng ở phía đông bắc Hoa Kỳ
- Một nhóm các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ có danh tiếng tốt
- Tổ chức được thành lập năm 1954
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Ivy league
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< celeb to be bored to death >>