Ý nghĩa của từ Huyền Thư là gì:
Huyền Thư nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Huyền Thư Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Huyền Thư mình

1

0   1

Huyền Thư


Huyền Thư là một cái tên Việt Nam thường đặt cho phụ nữ, nữ giới...

Huyền có nghĩa là đen, màu đen. VD: mắt huyền

Thư là tên một loại hoa

Cả Huyền và Thư đều là những cái tên để đặt cho phái nữ
hansnam - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Huyền Thư
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xum xuê Mỹ Anh >>