Ý nghĩa của từ Hoà trộn là gì:
Hoà trộn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hoà trộn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hoà trộn mình

1

0   0

Hoà trộn


hoà lẫn, trộn lẫn vào nhau, không còn có sự tách biệt. Đồng nghĩa: hoà tan
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hoà trộn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hoài phí Hoà quyện >>