Ý nghĩa của từ Haizz là gì:
Haizz nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Haizz. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Haizz mình

1

33 Thumbs up   7 Thumbs down

Haizz


Ám chỉ hành động thở dài, chữ "z" ở cuối từ có thể được lặp lại nhiều, càng dài là thờ càng dài hơi. Từ này thường được dùng trong văn mạng, ngôn ngữ chat.
Nguồn: tudienlong.com

2

14 Thumbs up   5 Thumbs down

Haizz


Từ tượng thanh diễn tả tiếng thở dài. Nhiều người không chỉ là người Việt Nam mà còn trong tiếng Anh, họ dùng trong văn viết hay các đoạn chat nhằm miêu tả tâm trạng mệt mỏi, chán nản hay yên lặng phản bác ý kiến ai đó.
Ví dụ: Nhưng tôi vẫn sẽ đi chuyến xe đó mặc dù nó có cũ kỹ đến mức nào. - Haizz, thật hết nói nổi.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 13 tháng 6, 2019

3

6 Thumbs up   6 Thumbs down

Haizz


chán nản Ám chỉ hành động thở dài, chữ "z" ở cuối từ có thể được lặp lại nhiều, càng dài là thờ càng dài hơi. Từ này thường được dùng trong văn mạng, ngôn ngữ chat.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 18 tháng 1, 2022

<< hàng trắng Húp cháo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa