Ý nghĩa của từ Ha-lô-jen,Halogen là gì:
Ha-lô-jen,Halogen nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ha-lô-jen,Halogen Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ha-lô-jen,Halogen mình

1

0   0

Ha-lô-jen,Halogen


xem halogen
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ha-lô-jen,Halogen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ha hả Gợi mở >>