Ý nghĩa của từ Hạt dẻ là gì:
Hạt dẻ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Hạt dẻ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hạt dẻ mình

1

2   1

Hạt dẻ


#800000 Màu hạt dẻ là màu hỗn hợp của màu nâu và màu tía. Mặc dầu về quan niệm nó là hỗn hợp màu, nó có thể coi như biến thể sẫm của màu đỏ chưa bã [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   2

Hạt dẻ


chỉ một đồ vật , món đồ nào đó rẻ tiền
Nguồn: tudienlong.com

3

0   1

Hạt dẻ


màu nâu sẫm, giống như màu vỏ của hạt dẻ mắt màu hạt dẻ nhuộm tóc màu hạt dẻ
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hạt dẻ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cc trong mail cf >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa