Ý nghĩa của từ Hào trưởng là gì:
Hào trưởng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hào trưởng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hào trưởng mình

1

5   0

Hào trưởng


(Từ cũ) người có quyền lực lớn nhất trong một địa phương ở nông thôn thời phong kiến con nhà hào trưởng
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hào trưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hách dịch Hào lý,Hào lí >>