Ý nghĩa của từ Hành kinh là gì:
Hành kinh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hành kinh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hành kinh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hành kinh


(phụ nữ) ra kinh nguyệt, đang có kinh nguyệt.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Hành lang pháp lí Hành khiển >>