Ý nghĩa của từ Guyane thuộc Pháp là gì:
Guyane thuộc Pháp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Guyane thuộc Pháp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Guyane thuộc Pháp mình

1

0   0

Guyane thuộc Pháp


Guyane thuộc Pháp hay Gai-a-na thuộc Pháp (tiếng Pháp: Guyane française, tiếng Anh: French Guiana, tên chính thức là Guyane) là một tỉnh hải ngoại của Pháp, nằm ở b [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Guyane thuộc Pháp


Thể loại:Tỉnh, cộng đồng và lãnh thổ hải ngoại thuộc PhápThể loại:Nam Mỹ
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Guyane thuộc Pháp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Quận Clatsop, Oregon Palau >>