Ý nghĩa của từ Grona là gì:
Grona nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Grona. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Grona mình

1

0   0

Grona


Thể loại:Họ Đậu
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Grona


Grona| genus_authority = | subdivision = xem trong bài| synonyms = }}Grona là một chi thực vật có hoa trong họ Đậu.
Thể loại:Chi thực vậtes:Grona
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Grona
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gốc tử Hà Tiến >>