Ý nghĩa của từ Godan là gì:
Godan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Godan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Godan mình

1

0   0

Godan


五?i Ngũ đoạn Đệ ngũ đẳng huyền đai.
Nguồn: aiki-viet.com.vn

2

0   0

Godan


Đệ Ngũ đẳng
Nguồn: thegioivothuat.net

3

0   0

Godan


Đai đen ngũ đẵng …
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

4

0   0

Godan


(Ngũ đoạn): Đệ ngũ đẳng huyền đai.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

5

0   0

Godan


Đai đen ngũ đẵng ...
Nguồn: chutluulai.net

Thêm ý nghĩa của Godan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Giri Gokoku >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa