Ý nghĩa của từ Gia Lâm là gì:
Gia Lâm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Gia Lâm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gia Lâm mình

1

1   0

Gia Lâm


Gia Lâm là một huyện ngoại thành phía đông của thành phố Hà Nội. Đây là cửa ngõ phía đông của thủ đô.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Gia Lâm


Gia Lâm có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   1

Gia Lâm


đi nhà nghỉ hoặc đi với gái mại dâm. Bắt nguồn từ chuyện ở Gia Lâm có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn phục vụ nhu cầu hò hẹn các đôi lứa.
Nguồn: tudienlong.com


Thêm ý nghĩa của Gia Lâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Giả nai gió to quá >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa