Ý nghĩa của từ Giá treo cổ là gì:
Giá treo cổ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Giá treo cổ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giá treo cổ mình

1

0   0

Giá treo cổ


giá có dây thòng lọng để thắt cổ người bị án tử hình.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Giá treo cổ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Giá vốn Giá trần >>