Ý nghĩa của từ Giá sinh hoạt là gì:
Giá sinh hoạt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Giá sinh hoạt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giá sinh hoạt mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Giá sinh hoạt


giá cả hàng hoá, dịch vụ, v.v. thiết yếu cho đời sống con người như ăn, mặc, ở, v.v., nói chung giá sinh hoạt càng ngày càng đắt đỏ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Giá rét Giá sàn >>