Ý nghĩa của từ Giá súng là gì:
Giá súng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Giá súng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giá súng mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Giá súng


bộ phận ở một số loại súng, dùng để đỡ cho súng đứng vững.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Giá súng


ủng tục ủng tác khác trực ứng sụn ồn đức đàm ổng điểm thân thiện ủng thành thục đựng được đức đi uống yên yên hãy tìm thầy yên ít để thì th rừng thúc thì ích dùm ủy dịch hạn học đồ dùng thử thích đàn khác dịch youtube dịch dịch được nhìn lần uống
dịch kèo đục - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2022

<< Giá trần Giá rét >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa