Ý nghĩa của từ Giá rét là gì:
Giá rét nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Giá rét Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giá rét mình

1

2   0

Giá rét


(khí trời) lạnh và rét (nói khái quát) trời đông giá rét
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Giá rét
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Giá súng Giá sinh hoạt >>