Ý nghĩa của từ Giá rét là gì:
Giá rét nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Giá rét Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giá rét mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Giá rét


(khí trời) lạnh và rét (nói khái quát) trời đông giá rét
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Giá súng Giá sinh hoạt >>