Ý nghĩa của từ Gợi tả là gì:
Gợi tả nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Gợi tả Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gợi tả mình

1

16   9

Gợi tả


gợi lên bằng hình tượng cho có thể hình dung được bài thơ gợi tả cảnh đẹp của mùa thu
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Gợi tả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Gợi mở Gợi cảm >>