Ý nghĩa của từ F9 là gì:
F9 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ F9. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa F9 mình

1

0   0

F9


Tên viết tắt của tên lửa Falcon 9 cos 9 động cơ và còn để thể hiện sự sáng tạo
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 8 năm 2018

2

0   1

F9


Bây giờ nhiều bạn ra đường đánh nhau đều thích dùng từ này F9 trong game Võ Lâm Truyền Kì là chuyển trạng thái sang chiến đấu
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của F9
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ém hàng Giả nai >>