Ý nghĩa của từ European là gì:
European nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ European. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa European mình

1

0   0

European


(thuộc) Châu Âu; ở châu Âu, tại châu Âu; lan khắp châu Âu. | : ''a '''European''' reputation'' — tiếng tăm lan khắp châu Âu | Người châu Âu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

European


- Danh từ: người Âu bản xứ, người có quốc tịch ở châu Âu, một quốc gia nào đó thuộc châu Âu như Ý, Đức, Pháp,...
- Tính từ: bất kể thứ gì thuộc châu Âu.
Ví dụ: đồng tiền châu Âu (European currency), văn hóa người châu Âu (European culture),...
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của European
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< europe europeanism >>