Ý nghĩa của từ EXIF là gì:
EXIF nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ EXIF Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa EXIF mình

1

0   0

EXIF


Exchangeable Image File
Nguồn: nguoibaclieu.com

Thêm ý nghĩa của EXIF
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< BCam Zero-day >>