Ý nghĩa của từ EXIF là gì:
EXIF nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ EXIF Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa EXIF mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

EXIF


Exchangeable Image File
Nguồn: nguoibaclieu.com
<< BCam Zero-day >>