Ý nghĩa của từ Duy Linh là gì:
Duy Linh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Duy Linh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Duy Linh mình

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Duy Linh


Duy Linh là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Nghĩa của cái tên Duy Linh có rất nhiều cách hiểu. Theo tiếng Hán, Duy nghĩa là suy nghĩ; Linh nghĩa là thông minh lanh lợi. Cái tên Duy Linh được gửi gắm ý nghĩa là một người biết tư duy và thông minh lanh lợi.
babbisun - 00:00:00 UTC 14 tháng 8, 2013

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Duy Linh


Duy là chỉ có một
Linh thuộc về linh hồn, linh thuộc về tinh thần, linh thiêng.
Duy Linh cũng có nghĩa là duy nhất một linh hồn, duy nhất một tinh thần.
Chỉ mình con người mới có linh hồn bất tử gọi là kiếp duy linh
Quyen - 00:00:00 UTC 24 tháng 6, 2021

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Duy Linh


thuộc về chủ nghĩa duy linh.. Đồng nghĩa: duy thần
Nguồn: tratu.soha.vn

<< Phương Ngân Gia Mỹ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa