Ý nghĩa của từ Duy Anh là gì:
Duy Anh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Duy Anh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Duy Anh mình

1

11 Thumbs up   3 Thumbs down

Duy Anh


Đây là tên phổ biến thường đặt cho các bé trai ở Việt nam:
Duy:một, duy nhất
Anh: thông minh, tinh anh
Tên Duy Anh với ý nghĩa con là đứa con thông minh, của riêng bố mẹ mà tạo hóa ban tặng
thanhthanh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013
<< Hoài Thương Ánh Nguyệt >>