Ý nghĩa của từ Diêm vương tinh là gì:
Diêm vương tinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Diêm vương tinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Diêm vương tinh mình

1

0   0

Diêm vương tinh


Sao Diêm Vương.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Diêm vương tinh


dt. Sao Diêm Vương. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Diêm vương tinh". Những từ có chứa "Diêm vương tinh" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . Di [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Diêm vương tinh


dt. Sao Diêm Vương
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Diêm vương tinh


Sao Diêm Vương, cũng được định danh hình thức là 134340 Pluto (từ tiếng La tinh: Plūto, tiếng Hy Lạp: Πλούτων), là hành tinh lùn lớn thứ hai đã được biết [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Diêm vương tinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< di hình dung dị >>