Ý nghĩa của từ Dép lê là gì:
Dép lê nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Dép lê. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dép lê mình

1

4   1

Dép lê


dép không có quai ở phía sau gót đôi dép lê đã cũ mòn
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   1

Dép lê


Tôi đang tự hỏi nguồn gốc của từ dép lê là thế nào? Tại sao lại có từ dép lê?
Dép lê được bắt nguồn từ hình dáng của đôi dép giống như trái lê. Vậy từ chỉ dép không có quai ở phía sau không nên dùng từ này vì ý nghĩa của nó không hoàn toàn đúng. Nếu ai nói "dép lê" hẳn ai cũng hiểu vì nó đã thông dụng. Nhưng có vẻ chúng ta bị lừa một cách trắng trợn. Dùng từ sai từ khi lọt lòng, cả xã hội đều sai. Và cuối cùng cái sai cũng trở thành đúng. Và nó được chấp nhận trong xã hội chúng ta như vậy. Vậy nếu ai hỏi bạn về dép có quai hậu, xin bạn tránh dùng từ dép lê.
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 5 năm 2019

3

2   4

Dép lê


câu giải thích số 1 là quá sai, thậm chí có thề dùng từ '' dốt ''
đúng là '' dốt thường hay nói chữ''
Nguyễn Thanh Hùng - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Dép lê
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dê diếu Dép quai hậu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa