Ý nghĩa của từ Dân đen là gì:
Dân đen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Dân đen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dân đen mình

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Dân đen


(Từ cũ) người dân thường không có địa vị, quyền hành gì trong xã hội cũ (nói tổng quát; hàm ý coi thường). Đồng nghĩa: lê d&ac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Dân đen


Là một danh từ chỉ những người dân không có địa vị trong xã hội chế độ cũ. Từ này mang hàm ý coi thường đối với những người dân thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng, không có quyền hành gì trong xã hội. Đây vốn là một quan niệm tồn tại rất lâu trong xã hội xưa.
bao - 00:00:00 UTC 6 tháng 10, 2018

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Dân đen


Dân chúng nhân dân, dân đen dân đỏ dân tộc khái niệm ý nghĩa mang nét đặc sắc biểu hiện được hiểu là người dân nhân dân quần chúng dân thường dân lao động dân quê mùa có thể nói dân thường là địa vị thấp kém trong xã hội
Lê hữu thành - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Dân đen


Nhân dân hay còn gọi là người dân, quần chúng, dân là thuật ngữ chỉ về toàn thể những con người sinh sống trong một quốc gia, và tương đương với khái niệm dân tộc. Nhân dân còn có khái niệm rộng hơn v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dân đen


Danh từ được một số người, đặc biệt là người người thời 8x 9x dùng như một từ dân gian. Từ này ám chỉ những người bình thường hay người có giai cấp thấp trong xã hội, ít được người khác đón nhận. Nhiều người dùng từ này để nói khiêm tốn về bản thân đối với người có cấp bậc cao hơn trong xã hội.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 10 tháng 6, 2019

<< Dây cót Dân trí >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa