Ý nghĩa của từ Colo Nhue là gì:
Colo Nhue nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Colo Nhue Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Colo Nhue mình

1

0   5

Colo Nhue


= Cô Lô Nhuê
Colo Nhuê là từ lóng của Cổ Nhuế được rất nhiều bạn trẻ sử dụng trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Youtube.

Cổ Nhuế là một xã của huyện Từ Liêm, Hà Nội, đến tháng 04/2014 xã được chia tách để thành lập 2 phường Cổ Nhuế 1 và Cổ Nhuế 2.
phung - Ngày 04 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Colo Nhue
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cô Lô Nhuê công hay thụ >>