Ý nghĩa của từ Cherbourg là gì:
Cherbourg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cherbourg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cherbourg mình

1

0   0

Cherbourg


Cherbourg là một xã trong tỉnh Manche, thuộc vùng hành chính Basse-Normandie của nước Pháp, có dân số là 42.318 người . Cherbourg là một cảng biển nằm cạnh eo biể [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Cherbourg


Quận Cherbourg là một quận của Pháp, nằm ở tỉnh Manche, ở vùng Basse-Normandie. Quận này có 15 tổng và 189 xã. Các tổng của quận Cherbourg là:
  1. Barnevill [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Cherbourg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đình làng Coutances >>