Ý nghĩa của từ Chủ soái là gì:
Chủ soái nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chủ soái Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chủ soái mình

1

0   0

Chủ soái


(Từ cũ) tướng tổng chỉ huy quân đội thời phong kiến. Đồng nghĩa: chủ suý
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Chủ soái
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chủ quản Chủ suý,Chủ soái >>