Ý nghĩa của từ Chấn Phong là gì:
Chấn Phong nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chấn Phong. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chấn Phong mình

1

18   4

Chấn Phong


Là tên gọi thường được đặt cho các bé trai với mong muốn khi các bé lớn lên sẽ luôn mạnh mẽ, có tính cương quyết và có phong thái giống như các nhà lãnh đạo hay các vị tướng.
+, "Chấn" :: là sấm sét
+, "Phong" gió
Chấn Phong được coi là biểu tuợng cho sự mạnh mẽ, quýet liệt cần có của một vị tướng hay nhà lãnh đạo.
ThuyNguyen - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

0   0

Chấn Phong


Chấn là nắm giữ
Phong là gió
Chấn phong là người nắm giữa gió
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 2 năm 2017

Thêm ý nghĩa của Chấn Phong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phương Anh Quỳnh Lam >>