Ý nghĩa của từ Chưng Tương là gì:
Chưng Tương nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chưng Tương Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chưng Tương mình

1

0   0

Chưng Tương


Chưng Tương (chữ Hán giản thể: 蒸湘区, Hán Việt: Chưng Tương khu) là một quận thuộc địa cấp thị Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Chưng Tương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Salamandra Ảnh đế >>