Ý nghĩa của từ Chùa Hương Tích là gì:
Chùa Hương Tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Chùa Hương Tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chùa Hương Tích mình

1

0   0

Chùa Hương Tích


Một quần thể kiến trúc chùa đền-am-động v.v.., kết hợp với cnh quan thiên nhiên: núi non, suối nước, thung mỏ v.v... là một thắng cảnh nổi tiếng ở Việt N [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Chùa Hương Tích


Một quần thể kiến trúc chùa đền-am-động v.v.., kết hợp với cnh quan thiên nhiên: núi non, suối nước, thung mỏ v.v... là một thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam, nằm trong dãy núi Hưng Sơn ở địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Những công trình kiến trúc chủ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Chùa Hương Tích


Chủ đề:Phật giáo Chùa Hương Tích ở tỉnh Hà Tĩnh toạ lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc huyện Can Lộc. Theo truyền thuyết, chùa là nơi thờ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Chùa Hương Tích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chùa Hang Chùy Bác Lãng sa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa