Ý nghĩa của từ Châu Bính là gì:
Châu Bính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Châu Bính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Châu Bính mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Châu Bính


Một xã thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Châu Bính


(xã) h. Quỳ Châu, t. Nghệ An. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Châu Bính". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Châu Bính": . Châu Bình Châu Bính
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Châu Bính


(xã) h. Quỳ Châu, t. Nghệ An
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Châu Bính


Châu Bính là một xã thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Xã Châu Bính có diện tích 132,82 km², dân số năm 1999 là 4223 người, mật độ dân số đạt 32 người/km². [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Chân Mộng Châu Can >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa