Ý nghĩa của từ Châm chọc là gì:
Châm chọc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Châm chọc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Châm chọc mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Châm chọc


nói xói móc nhằm trêu chọc, làm cho người ta bực tức, khó chịu giọng mỉa mai châm chọc nói châm chọc Đồng nghĩa: châm chích [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Chân chính Châm cứu >>