Ý nghĩa của từ Châm chọc là gì:
Châm chọc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Châm chọc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Châm chọc mình

1

3   2

Châm chọc


nói xói móc nhằm trêu chọc, làm cho người ta bực tức, khó chịu giọng mỉa mai châm chọc nói châm chọc Đồng nghĩa: ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Châm chọc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chân chính Châm cứu >>