Ý nghĩa của từ Ca-chiu-sa là gì:
Ca-chiu-sa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Ca-chiu-sa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ca-chiu-sa mình

1

3   1

Ca-chiu-sa


(Nga katjusha) dt. Tên do nhân dân Liên Xô đặt cho pháo phản lực bắn hàng loạt, dùng trong Chiến tranh thế giới thứ hai
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

1   0

Ca-chiu-sa


ca-chiu-sa là bài hát lớp 7 của mọi học sinh và hs ai cũng nghĩ đau là bài hát việt nam mặc dù có ten tác giả là người nước ngoài
TTG - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

3

2   2

Ca-chiu-sa


(Nga katjusha) dt. Tên do nhân dân Liên Xô đặt cho pháo phản lực bắn hàng loạt, dùng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Ca-chiu [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của Ca-chiu-sa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ca kỹ Cai Lậy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa