Ý nghĩa của từ Cửa ô là gì:
Cửa ô nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cửa ô. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cửa ô mình

1

0   0

Cửa ô


lối ra vào khu vực một kinh thành cổ (thường nói về kinh thành Thăng Long), thời xưa có cổng đóng, mở cửa ô Quan Chưởng
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Cửa ô


Tên của một địa danh được biết đến là di tích lịch sử Việt Nam nằm ở Hà Nội từ đầu thế kỷ 19. Tên "cửa ô" cũng xuất phát từ những cái ô ở thành Thăng Long. Tổng cộng có 5 ô ở Ô Quan Chưởng, nơi nước đổ ra sông.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Cửa ô
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cửu chương,Bảng cửu chương Cửa tử >>