Ý nghĩa của từ Cười miếng chi là gì:
Cười miếng chi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cười miếng chi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cười miếng chi mình

1

0   0

Cười miếng chi


(Phương ngữ) cười chỉ nhếch môi lên một chút và không thành tiếng, trông duyên dáng và đáng yêu.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cười miếng chi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cười mát Cười khẩy >>